اتاق فرار چیست

بازی اتاق فرار که به آن اسکیپ روم هم گفته می شود، یک بازی فیزیکی همراه با ماجراجویی می باشد. در این بازی، بازیکنان از طریق دنبال کردن تعدادی سرنخ یک معما را حل می کنند. در این اتاق فرار یک زمان محدود به بازیکنان اختصاص داده می شود، تا طرح مخفی درونبا اتاق را پیدا کنند. در این بازی، مکان های تخیلی از جمله: زندان ها، سیاه چال ها، ایستگاه های فضایی شبیه سازی می شوند و بازیکنان معماهای مختلفی را دنبال می کنند.اتاق فرار در سال ۲۰۱۰ در اروپا، آمریکای شمالی و آسیای شرقی محبوب و متداول شدند. اتاق فرارهای دائمی در مکان های ثابت، ابتدا در آسیا سپس در مجارستان، آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند، روسیه و آمریکای جنوبی دنبال شدند.

بازی اتاق فرار که به آن اسکیپ روم هم گفته می شود، یک بازی فیزیکی همراه با ماجراجویی می باشد. در این بازی، بازیکنان از طریق دنبال کردن تعدادی سرنخ یک معما را حل می کنند. در این اتاق فرار یک زمان محدود به بازیکنان اختصاص داده می شود، تا طرح مخفی درونبا اتاق را پیدا کنند. در این بازی، مکان های تخیلی از جمله: زندان ها، سیاه چال ها، ایستگاه های فضایی شبیه سازی می شوند و بازیکنان معماهای مختلفی را دنبال می کنند.اتاق فرار در سال ۲۰۱۰ در اروپا، آمریکای شمالی و آسیای شرقی محبوب و متداول شدند. اتاق فرارهای دائمی در مکان های ثابت، ابتدا در آسیا سپس در مجارستان، آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند، روسیه و آمریکای جنوبی دنبال شدند.

تاریخچه:

اولین اسکیپ روم با نام اتاق های فرار واقعی در سال ۲۰۰۷ در ژاپن توسط یک جوان ۳۵ ساله بنام تاکاکو گسترش پیدا کرد و بعدا در سال ۲۰۱۱ در سنگاپور بوجود امد و تا سال ۲۰۱۵ به بیش از ۵۰ بازی رسید. در سال ۲۰۱۲ یکی از دوستان تاکاکو بازی اتاق فرار را به سانفرانسیسکو برد. سال بعد اولین اتاق فرار توسط شرکت puzzle break در آمریکا تاسیس شد. بازی های ژاپنی در ابتدا براساس معماهای منطقی مانند: کد گذاری رنگ ها و دنباله های ریاضی ایجاد شدند.

بازی پاراپارک در سال ۲۰۱۱ در بوداپست پایتخت مجارستان تاسیس شد و بعدا در ۲۰ مکان در استرالیا و اروپا اجرا شد. آتیلا گورکویچ موسس آن ادعا می کند که هیچ اطلاعاتی درباره اتاق های فرار ژاپنی نداشته است و این طرح براساس یک نظریه و تجربه های شغلیش به عنوان یه مربی شخصی بوده است. در مقایسه با پیشگامان ژاپنی، در بازی پاراپارک، بازیکنان عمدتا باید کلیدهای پنهان را پیدا کنند و با استفاده از آن ها به چیزهایی که غیر قابل دسترس هستند برسند و بازی را پیش ببرند.

در سال ۲۰۱۲ یک استاد فیزیک سوئیسی، یک اتاق فرار علمی را برای دانش آموزانش ایجاد کرد. این بازی بعدا با نام اتاق های ماجراجویی به عموم معرفی شد و امتیاز استفاده از ان به ۲۰ کشور دیگر داده شد. از سپتامبر ۲۰۱۷ بیش از ۸۰۰۰ اتاق فرار در سراسر جهان به وجود آمد. که برای مجریان این طرح بسیار سوداور بود.

تم ها:

بعضی از تم هایی که در اتاق های فرار استفاده می شوند، شامل: زامبی ها، خانه های خالی از سکنه، آزمایشگاه های علمی، زندان ها، دزدان دریایی، پیدا کردن گنج، گروگان گیری و آدم ربایی می باشد.

پازل ها:

بعضی از این پازل ها شامل: اشیاء پنهان، ارتباطات تیمی، نور، شمارش، استفاده از چیزی به روش غیر معمول، جستجوی اشیاء در تصاویر، مونتاژ یک جسم فیزیکی، استفاده از جبر و ریاضیات، شناسایی الگوها، معماها و…

سیر تکاملی:

اتاق فرار یا اسکیپ روم  به سرعت در حال تکامل هستند. اولین بازی ها عمدتا بازی های منطقی بودند که با کاغذ و خودکار حل می شدند. بعدا قفل هایی معرفی شدند که باید با استفاده از کلیدهای مخفی و کدهایی که در پیدا کردن اشیا بود باز می شدند. در نهایت با استفاده از اتوماسیون و تکنولوژی تولید تصاویر سه بعدی معماهای پیچیده تری ایجاد شد و پازل ها را تعاملی تر کردند و بیشتر شبیه بازی های تاتر شدند.