انتخاب سبک بازی اتاق فرار

این انتخاب کاملاً به علاقه و سلیقه طراح بازی بستگی دارد و نکته مهم این است که سبکی بر دیگری برتری ندارد و اگر همه اصول و نکات در هر سبک رعایت شود، موفقیت آن را تضمین خواهد کرد. اگرچه ممکن است در هر شهر یا کشور، سبک خاصی نسبت به دیگر سبک‌ها پرطرفدارتر باشد که شناسایی این مسئله خالی از لطف نیست؛ اما این بدان معنا نیست که اگر اتاق شما سبک دیگری داشته باشد، مخاطبی نخواهد داشت. نتیجه مهمی که تجربه اتاق فرار حاصل می‌شود، شناسایی سبک موردعلاقه هست. پس با تجربه اتاق فرارهای دیگر تا حد زیادی نسبت به سبک موردعلاقه خود اطمینان حاصل می‌کنید.

شاید این مرحله برای صحبت کردن درباره جنبه مالی اتاق فرار بسیار زود باشد اما مسئله اینجاست، کاری که در آن انگیزه مالی وجود نداشته باشد، شاید به‌زودی به پایان رسد؛ بنابراین مهم است که بدانیم بیشتر بازیکنان در چه اتاق فرار‌هایی زمان و پول خود را صرف می‌کنند، ما به شما می‌گویم که در ایران تا به اینجا اتاق‌هایی که سبک ترسناک و دلهره‌آور دارند، طرفدار بیشتری دارند.