اهمیت دکور در اتاق فرار

طراحی دکور و فضاسازی از ارکان بسیار مهم اتاق‌های فرار به شمار می‌آید. اینکه سناریو تا چه اندازه بازیکنان را تحت تأثیر قرار دهد، تا حد زیادی به نحوه طراحی دکور و فضاسازی مربوط می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، سناریو هرچقدر هم که خوب باشد درصورتی‌که دکور و فضاسازی کاملاً به آن مربوط نباشد و به‌خوبی طراحی نشده باشد، بدون فایده است؛ بنابراین اگر برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به فکر عدم هزینه کافی برای طراحی دکور هستید یا فکر استفاده از پوستر و عکس به‌جای ساخت دکور در ذهنتان هست، در همین لحظه آن را فراموش کنید. مسئله مهم دیگر، لحظه ورود بازیکنان به بازی است. در این لحظه، اولین چیزی که توجه آن‌ها را به خود جلب می‌کند و حس بازی را انتقال می‌دهد، دکور بازی است.