تأثیرات اتاق فرار و ارتباط آن با سلامتی
  • رشد مهارت‌های تیم‌سازی
  • بهبود ارتباطات و توانایی اجتماعی
  • ارتقای سطح رضایت و خوشحالی
  • رشد تفکر انتقادی
  • ارتقای مهارت‌های حل مسئله
  • ارتقای خلاقیت
  • بهبود حافظه
  • افزایش انگیزه
  • کاهش استرس

 

اتاق فرار یک بازی همه‌جانبه، در زمان واقعی، مبتنی بر تیم، پر از ماجراجویی است که در آن بزرگ‌سالان و کودکان برای حل معماها به دنبال کردن سرنخ‌ها و رمزگشایی می‌پردازند تا با یافتن راه‌حل، از مخمصه فرار کنند. در گذشته افراد زیادی به‌عنوان سرگرمی به صفحه تلویزیون خود چسبیده بودند. این امر تأثیر منفی بر عموم مردم گذاشت زیرا به‌ندرت فرآیندهای ذهنی و شناختی را تحریک می‌کردند؛ اما برعکس، اتاق‌های فرار، هیجانات جذاب را برای بازیکنان فراهم کرده و منجر به ارتقای سلامتی شده است.