محل انتظار بازیکنان اتاق فرار

این بخش توسط بسیاری از مجموعه‌ها نادیده گرفته می‌شود درصورتی‌که اهمیت بسیاری دارد. طراحی دکور و سالن انتظار تا حد زیادی وجهه مجموعه را برای بازیکنان مشخص می‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از مجموعه‌ها، لابی را برای عکس گرفتن بازیکنان انتخاب می‌کنند و احتمالاً تصاویر موردنظر، در شبکه اجتماعی و سایت مجموعه به اشتراک گذاشته می‌شود که در این صورت حتماً باید توجه ویژه‌ای به آن شود تا پس‌زمینه عکس، درخور مجموعه و خلاقانه باشد؛ بنابراین با در نظر گرفتن ژانر بازی‌های مجموعه به ساخت دکور و استفاده از مبلمان راحتی توجه کنید.