مخاطبین اتاق فرار

طرفداران اتاق فرار بر خلاف تصور، از قشر خاصی از جامعه نیستند و این بازی به عنوان اعتیادآورترین و یکی از پرطرفدارترین سرگرمی‌های جهان شناخته می‌شود که قادر است عموم افراد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

مخاطبین اصلی اتاق های فرار معمولاً گروه های دوستانه هستند. اما در حال حاضر بازی اتاق فرار به مدارس، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، میهمانی ها، مراسم ها و مناسبت‌ها هم راه پیدا کرده است. البته با ساختاری متفاوت اما مرتبط.