نورپردازی در اتاق فرار

بعد از رنگ، انتخاب نور در اتاق فرار از اهمیت خاصی برخوردار است که طراحان، با توجه به نوع سناریوی اتاق نور مناسب با هر فضا را تعیین می‌کنند؛ اما تاریکی مطلق برای زمان طولانی بازیکن را ناامید و خشمگین می‌کند، بنابراین باید برای زمان‌های تاریکی در بازی، طراحان وسواس خاصی به خرج دهند.

اگر در انتهای بازی چراغ‌ها روشن شوند و ببینیم رنگ‌هایی هم بوده که بازیکنان در حین بازی اصلاً متوجه آن‌ها نشده‌اند، نکته منفی محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین ارکان انتخاب نور که پیش‌تر به آن پرداختیم، توجه به رنگ‌های موجود در اتاق است. باید این را بدانیم که چشمان بازیکنان با توجه به مخروط‌های تشکیل‌دهنده، رنگ‌های موجود در اتاق را به یک شکل نمی‌بینند. طراحان حرفه‌ای همیشه باید برای انتخاب معماهایی که در آن از رنگ و نور استفاده شده است، آن‌ها را در نور واقعی اتاق و زمانی که بازیکنان قرار است در آن بازی کنند انتخاب می‌کنند.