تماس با ما
آدرس بازی نفس نکش:

تهرانپارس، خروجی زین الدین(وفادار)، ابتدای خیابان خیری،

تلفن : ۰۲۱۷۷۳۷۸۲۱۱

 
آدرس دفتر مرکزی:
تهرانپارس،

تلفن: ۰۲۱۷۷۳۷۸۲۱۱

تماس با مدیریت: ۰۲۱۷۷۰۵۰۶۰۵

وبسایت: http://dimescape.com