سناریوی اتاق فرار “ذهن تاریک”

زک  از نوادگان قاجار و خانواده ای مرفه می باشد که مدت هاست دچارOCD(وسواس فکری) است و از اختلال شخصیت ضد اجتماعی رنج می برد، که آن را از همه مخفی نگه میداشت. او نابغه ای بود که اطرافیانش درباره او می گفتند که با مغز دونفر و قلبی نصفه به دنیا آمده. واقعیت این بود که زک آدمها رو دوست نداشت و با روانکاوی بیمارانش به این باور رسیده بود که علم روانشناسی، هرگز او را به حقیقتی عالی نخواهد رساند و می اندیشید که باید پا فراتر گذارد.  از این رو به دنبال ایده ای خارق العاده بود که حس برتری وتمایز طلبی او را ارضاء کند.

سالها پیش زک به کمک دکتر آوین(دوست و هم دانشگاهی قدیمی در دانشکده روانپزشکی) برای گروهی از داوطلبان دوره روانپزشکی در استخر خانه خود محلی را طراحی کرده بود که با  تحت فشار قرار دادن روان آنها و بالا بردن ظرفیت روانیشان در تنگناهای ذهنی بتواند آنها را خرد کند، به این امید که برای رفتارشان یک تعریف علمی پیدا کند، ولی نمی دانست که با اینکار آنها را نابود می کند و زنده نمی مانند ولی برای شوق به کامیابی ادامه می داد و از پاک کردن اجسادشان در حوض اسید لذت نمی برد. تا اینکه به گفته زک همسر او قربانی بازی آوین شده و برای همیشه دست از تحقیقات خود کشید و به مصرف الکل رو آورد. زک برای سالیان متوالی خود را گناهکار می دانست تا اینکه تصمیم میگیرد به آن پایان دهد و به سراغ آوین برود.

دکتر “زکریا مستوفی” با نام مستعار زک عامل اصلی دستگیری MP09(بیمار چند شخصیتی دکتر آوین) که برای تسکین دردهایش به آزمایشگاه او رفته بود از اتفاقات زیرزمین ساختمان پزشکان آوین با خبر می شود که با اصابت ضربه ای به سرش از طرف MP09 چندین سال از حافظه خود را از دست داده و حافظه کوتاه مدت او دچار اختلال می شود و در حال حاضر بیشتر از دقایقی را بخاطر نمی آورد.

دکتر مستوفی پس از بهبودی و مرخص شدن از بیمارستان به استخر خانه خود رفته و آنجا را بازسازی میکند تا به تحقیق خود ادامه دهد.

 میزان سختی بازی :

از 10

سبک بازی :

معمایی، دلهره آور

تعداد نفرات بازی :

4 تا 6 نفر

مبلغ به ازای هر نفر

60,000 تومان

  اطلاعات تماس :

  تلفن تماس :

  آدرس :

  اینستاگرام : کلیک کنید